Εκπαίδευση στη «συμβουλευτική σε θέματα εξαρτήσεων» των φοιτητών του Μεταπτυχιακού «Συμβουλευτική στην Ειδική  Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ.

 

Το Πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης και Απεξάρτησης ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ για έφηβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους, το οποίο το 2014 συμπλήρωσε δέκα χρόνια λειτουργίας στη Μαγνησία, στο πλαίσιο της δικτύωσης με φορείς της Θεσσαλίας, επιδιώκει συστηματικά τη συνεργασία με σχολεία, υπηρεσίες, δίκτυα, κοινωνικούς φορείς κ.α. με στόχο την ευαισθητοποίηση-εκπαίδευση τους σε ζητήματα εξαρτήσεων.

 

Στο χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2014-15 συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία». Πρόκειται για ένα εντατικό ΠΜΣ με δύο υποχρεωτικές κατευθύνσεις: α) Συμβουλευτική στην Ψυχική Υγεία/ Ψυχοθεραπεία και β) Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση/ Σχολική Συμβουλευτική. Σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν τη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Ειδική Αγωγή και τη Ψυχική Υγεία καθώς και την Πολιτισμική/ Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική για Άτομα Μειονοτήτων.

 

Κατά το τρέχον εξάμηνο θα υλοποιηθούν από τα στελέχη του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ οι εξής 2 δράσεις:

 

  1. Η εκπαίδευση των 30 φοιτητών  του 2ου έτους από τρία στελέχη του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ  σε δύο  πεντάωρα σεμινάρια (27/09 και 11/10). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει  βασικές αρχές στην υποστήριξη χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών και των οικογενειών τους σε ζητήματα ευαισθητοποίησης, θεραπευτικής προσέγγισης, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και υλοποιείται με βιωματικές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, ομάδες εργασίας κ.α.

 

  1. Η υποστήριξη 10 φοιτητών στην ανάληψη και εκπόνηση εργασιών σε ζητήματα εξαρτήσεων. Οι φοιτητές  θα επιλέξουν να διαπραγματευθούν θέματα όπως η χρήση ουσιών στην εφηβεία, οι Θεραπευτικές Κοινότητες ως πρόταση για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, η Συμβουλευτική Εξαρτήσεων στην οικογένεια, Συμβουλευτική Εκπαίδευσης και Επαγγελματικός Προσανατολισμός κ.α., αξιοποιώντας την επιστημονική βιβλιοθήκη του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ και την εμπειρία των στελεχών του Οργανισμού σε σχετικά ζητήματα.