Το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ προέρχεται από την ετήσια επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι αρκετά περιορισμένη.
Πολλές από τις ανάγκες και δράσεις του Προγράμματος καλύπτονται με τη σημαντική συμβολή δωρητών και χορηγών σε εμπράγματη και χρηματική μορφή. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στήριξης της προσπάθειας των μελών με πρακτικούς τρόπους π.χ. εισιτήρια για την προσέλευση και αποχώρηση από το πρόγραμμα, είδη διατροφής, υποτροφίες για κατάρτιση και σπουδές, είδη και όργανα άθλησης, παραχώρησης αθλητικών και ψυχαγωγικών χώρων δωρεάν κ.α. Επίσης είναι δυνατή η αναμόρφωση των χώρων του προγράμματος καθώς η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Όποιος επιθυμεί να συνδράμει το θεραπευτικό και κοινωνικό έργο του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ μπορεί να το κάνει, είτε με κατάθεση στο λογαριασμό δωρεών του είτε επικοινωνώντας με το θεραπευτικό πρόγραμμα στα τηλέφωνα 24210-23563, 23439, 23684.

Αριθμός Λογαριασμού Δωρεών – Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: 201/296258-67