Με την ολοκλήρωση της θεραπευτικής διαδικασίας στη φάση της κοινωνικής επανένταξης, η επαγγελματική αποκατάσταση των μελών αποτελεί το σημαντικότερο στόχο. Ένα άτομο που τελειώνει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε υποτροπή εάν συνεχίσει να παραμένει χωρίς εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση οι πρώην εξαρτημένοι είναι η ανυπαρξία κοινωνικών δεξιοτήτων, η έλλειψη διασυνδέσεων και πληροφόρησης, η έλλειψη καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, τα χαμηλά τυπικά προσόντα καθώς και η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας. Στα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστούν τα νέα δεδομένα της οικονομικής κρίσης και η εκτίναξη των ποσοστών ανεργίας στους νέους κάτω των 30 ετών.
Το Κλαμπ Εργασίας και Εθελοντισμού ιδρύθηκε το 2011 από το Τμήμα Εκπαίδευσης, έχοντας ως βασικό στόχο την υποστήριξη των μελών του ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ώστε να προετοιμαστούν και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Μέσα από διαδικασίες συμβουλευτικής και εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα, να αναγνωρίσουν ανάγκες για εκπαίδευση-κατάρτιση και να αρχίσουν να τις ικανοποιούν, να εκπαιδευθούν σε τεχνικές εύρεσης εργασίας (βιογραφικό, συνέντευξη επιλογής κ.α.). Ταυτόχρονα μπορούν να πληροφορηθούν για θέσεις εργασίας και εργασιακά θέματα, να μάθουν να συμπληρώνουν αιτήσεις, να υποστηριχτούν για τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας, να διαχειριστούν προβλήματα και δυσκολίες στον εργασιακό χώρο αλλά και στο χρόνο ανεργίας κ.α.

club_ergasias

Παράλληλα το Κλαμπ Εργασίας δραστηριοποιείται με:
– τη δημιουργία δικτύου αλληλοϋποστήριξης για την ανεύρεση εργασίας, μεταξύ γονέων, φίλων, εθελοντών, δικτύων, οργανώσεων και ιδιωτών π.χ. με την προσφορά θέσεων εργασίες για τη συγκομιδή καρπών, θέσεων σε τουριστικά καταλύματα, κ.α.
– την οργάνωση και αξιοποίηση δικτύου εθελοντών που προσφέρει κοινωνικό έργο, εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα τα μέλη στην απόκτηση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη συναισθήματος αλληλεγγύης
– την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, φορέων και ιδιωτών για τα θέματα που αφορούν τους απεξαρτημένους και τη δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση, προγραμμάτων προκατάρτισης και κατάρτισης κ.α.

Εάν κάποιος ιδιώτης , φορέας, οργανισμός, ή επιχείρηση ενδιαφέρεται να προσφέρει πληροφορίες ή/και θέσεις εργασίας ή να συνδράμει στην προσπάθεια του Κλαμπ, προσφέροντες εκπαίδευση (π.χ. επιχειρηματικότητα) ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει με το 24210-23439, 23684 ή να στείλει μήνυμα στη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί του.