kalaneraΗ Μονάδα Θεραπείας και Κοινωνικής Υποστήριξης υποδέχεται τα άτομα και τις οικογένειες τους που έχουν ανάγκη υποστήριξης για να διαχειριστούν συμπεριφορές εξάρτησης από οποιαδήποτε ουσία.
Παρέχει δωρεάν, στεγνή – χωρίς υποκατάστατα , εθελούσια ψυχοκοινωνικού τύπου υποστήριξη που βασίζεται στο μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων.
Λειτουργεί ως ένα πολυδύναμο κέντρο με δύο κύριες ζώνες λειτουργίας στις οποίες εντάσσονται ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής με τη χρήση, την ηλικία και την ύπαρξη υποστηρικτικού οικογενειακού δικτύου.
Αποσκοπεί -στην αποχή από τη χρήση, στην ψυχολογική απεξάρτηση μέσα από την κατανόηση των αιτιών της χρήσης και στο χτίσιμο μιας νέας λειτουργικής ταυτότητας.
Η εξατομικευμένη παρέμβαση που σχεδιάζεται από μια κλινική ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων καθορίζει τη συχνότητα , το πλαίσιο , τον βαθμό εμπλοκής της οικογένειας και όλες τις άλλες παραμέτρους (κανόνες , τρόπους διαχείρισης της καθημερινότητας) που θα συναποτελέσουν το θεραπευτικό συμβόλαιο με τον άνθρωπο που ζητά βοήθεια.
Απώτερος σκοπός να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να καλύπτονται οι πολλαπλές και διαφορετικές θεραπευτικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων π.χ. Ομάδα ενηλίκων με μεγάλη εμπλοκή και ανάγκη συστηματικής καθημερινής βοήθειας, ομάδες ενηλίκων με μικρότερη εμπλοκή και άλλα χαρακτηριστικά που συνάδουν σε άλλου τύπου βοήθεια σε λιγότερο συστηματική βάση (2-3 φορές την εβδομάδα),ομάδες εφήβων στα πλαίσια ενός δομημένου προγράμματος έγκαιρης παρέμβασης(3 φορές την εβδομάδα), έφηβοι ή νεαροί ενήλικες σε εξατομικευμένα θεραπευτικά συμβόλαια κ.α.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει:
– Ψυχοθεραπευτικές ομάδες
– Ατομικές συναντήσεις
– Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες
– Οικογενειακές συναντήσεις σε τακτική βάση καθώς και
– Συναντήσεις με συγκεκριμένο θεματικό περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες (ομάδα γυναικών, συναντήσεις ζευγαριού , αδερφών )
– Ομάδες δράσης (μαγειρική , καθαριότητα)
– Δημιουργικές ομάδες (καλλιτεχνικές και αθλητικές)
– Συναντήσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού

 

arktouros5Όταν κατακτηθεί ένα πρώτο επίπεδο διαχείρισης των εξαρτητικών συμπεριφορών , ακολουθεί μια επόμενη φάση , η φάση της κοινωνικής υποστήριξης.
Αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των αλλαγών που έχουν επιτευχθεί ως τώρα, στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που θα εξασφαλίσουν πιο υγιείς επιλογές και, κατά συνέπεια, στο χτίσιμο μιας λειτουργικής και επιθυμητής για τους ίδιους τους ανθρώπους, ζωής απαλλαγμένης από εξαρτήσεις.
Στη φάση αυτή σταδιακά η εμπλοκή με το πρόγραμμα μειώνεται , ενθαρρύνεται η αυτοδιαχείριση των κρίσεων με την αξιοποίηση των αλλαγών που έχουν αναπτυχθεί, και δοκιμάζονται νέα δίκτυα υποστήριξης του ατόμου και της οικογένειας.
Η οργάνωση και η εκπόνηση ενός πιο συγκεκριμένου σχεδίου ζωής με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και δημιουργικό ελεύθερο χρόνο αποτελεί βασικό μέλημα αυτής της φάσης με αρωγό το Τμήμα Εκπαίδευσης και το Club εργασίας.
Η τελευταία φάση της θεραπευτικής πορείας είναι το Follow up ή μεταθεραπευτική φάση, στην οποία το άτομο και η οικογένειά του έχει πια εκπαιδευτεί ώστε να αυτοδιαχειρίζεται πλήρως την καθημερινότητα. Σταδιακά απεμπλέκεται από τη θεραπευτική σχέση με το πρόγραμμα μέχρι το κλείσιμο αυτής που σηματοδοτείται από την αποφοίτηση από το ΚΕΘΕΑ (πραγματοποιείται για τα μέλη των προγραμμάτων από όλη την Ελλάδα δυο φορές τον χρόνο).

 

graffiti1Αν είσαι ενήλικος
Αν είσαι ενήλικος και είσαι εξαρτημένος ή κάνεις συστηματική χρήση οποιασδήποτε ουσίας ,θα ενταχθείς σε ένα πρόγραμμα εντατικής υποστήριξης προκειμένου να αντιληφθείς, να κατανοήσεις και να αλλάξεις τις εξαρτητικές σου συμπεριφορές. Αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στο θεραπευτικό «συμβόλαιο» που θα κάνεις εσύ με το πρόγραμμα και μόνο από αυτό εξαρτάται το πόσο συχνά και με ποιους στόχους θα εμπλακείς…

Αν είσαι έφηβος
Αν είσαι έφηβος και κάνεις συστηματική ή και πειραματική χρήση ουσιών θα ενταχθείς σε ένα πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης προκειμένου να κατανοήσεις περισσότερο τον εαυτό σου, να δραστηριοποιηθείς για να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου, να καταπολεμήσεις τις φοβίες και ανασφάλειες σου, να αναπτύξεις ουσιαστικές σχέσεις με τους άλλους και την οικογένειά σου.